Δείτε επίσης

Patrick Tuor αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για την ήττα!

Δεν ήταν μόνο μια μάχη των bodybuildes αλλά και μια σύγκρουση των καθοδηγητών....