Δείτε επίσης

Νηρός το δηλώνει: Aποτρέπει τον κόσμο να χρησιμοποιήσει ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ!

Είναι μια αντικουλτούρα που αποκλίνει από την παγιωμένη υποκουλτούρα...