Δείτε επίσης

COVID-19 η αερογενής μετάδοση δεν είναι πολύ πιθανή σε καλά αεριζόμενους χώρους

Άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό JAMA και στο οποίο...