Δείτε επίσης

Οξεία καρδιακή βλάβη νόσος COVID-19

Παρόλο που οι κύριες εκδηλώσεις της νόσου είναι από το αναπνευστικό...