Δείτε επίσης

Τουλιάτος για Patrick Tuor μίλησα με αναφορές κι όχι εμπειρικά!

O Βodybuilder γιατρός  Γ . Τουλιάτος παρεμβαίνει άμεσα και σχολιάζει για...