Δείτε επίσης

Ο ρόλος της Άσκησης και η καύση θερμίδων μετά την άσκηση!

Άρθρο από τον THOMAS D.FΑΗΕΥ EdD: Τελικά, αυτοί ο πίνακες των θερμίδων μπορεί...