Δείτε επίσης

ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ -ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ Βλάβες στο ήπαρ - Ηπατικά Αδενώματα - όγκοι

Η πιο σοβαρή επιπλοκή της χρήσης αναβολικών στεροειδών είναι η ανάπτυξη...