Δείτε επίσης

Κριτικάρουν τον Αγόρου "Μυϊκό κλαρινογαμπρό! με φιλοσοφικά μηνύματα"

Στο πρώτο θέμα ο γυμνασμένος άντρας δέχεται κριτική, συγκεκριμένα...