Δείτε επίσης

Επιστημονική Αρχιδάτη ντόπα.. έρχεται και λέγεται υπερέκφραση

Το έχουμε αναφέρει δεν μαντρώνεται η ντόπα, δεν είναι κλειστό club...